לידאני הנדסה חברת בניה וקבלן בניין לוגו
לידאני הנדסה הינה חברת בנייה קבלנית העוסקת בביצוע פרוייקטים הנדסיים ותשתיות צמודות בתחום הבניה.
רשימת פרוייקטים:


מגה בעיר קניון מרום נווה רמת גן
גמר כולל כ 1200 מ"ר
  לידאני הנדסה חברת בנייה וקבלן בניין פרוייקט לדוגמא מגה בעיר קניון מרום נווה רמת גן
 לידאני הנדסה חברת בנייה וקבלן בניין פרוייקט לדוגמא מגה בעיר קניון מרום נווה רמת גן
 לידאני הנדסה חברת בנייה וקבלן בניין פרוייקט לדוגמא מגה בעיר קניון מרום נווה רמת גן
 לידאני הנדסה חברת בנייה וקבלן בניין פרוייקט לדוגמא מגה בעיר קניון מרום נווה רמת גן